projektit / tilateokset

tälläistäkö täällä? 2004

ääni/tilainstallaatio jonka teemana Eksotiikka Atelier Neitzert, Ranska(34) 2 cd-äänitystä, kumpikin 45min. (sisältö: 28-henkilön puhetta) video-lenkki 12min. (sisältö: 24 tuntia kuvattuna 12:ssa minuutissa) Eri kulttuureista peräisin olevien, Saint Chinianin seudulle asettautuneiden henkilöiden kokemuksia ja ajatuksia vastauksena kysymykseen : « onko täällä sellaista kuin olit kuvitellut ? » Määrityksenä Eksotiikka sisältää käsitteet : välimatka, eroavuus, unelma. Projektini pyrkimyksenä oli tuoda esiin erot eri todellisuuksien välillä : – subjektiivinen kokeminen ja kokreettinen tilanne. – mahdollistaa näiden kahden « tilan » välinen liike: todellisuus ja sen projektio (video). – käyttää käsitettä « aika » välimatkan mittana: tekijä joka yhdistää ja erottaa (tällä / poissa).

valokuvia / projekteja / tilateoksia

caritasavo@hotmail.com +32 4 88729359 +358 400 276746