Maisema / Puun laulu

Tämänhetkisissä maalauksissani käsittelen useampien todellisuuksien mahdollista yhtäaikaisuutta.

caritasavo@hotmail.com +32 4 88729359 +358 400 276746